สัมมนา “KTBST Algo Trading with The Jitta Way”

Fintech (Thailand) > Algo Trading Forum  > สัมมนา “KTBST Algo Trading with The Jitta Way”

สัมมนา “KTBST Algo Trading with The Jitta Way”

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา

Download

(Part 1) สัมมนา “KTBST Algo Trading with The Jitta Way” บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด วิทยากรร่วมบรรยายโดย คุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ CEO and Co-Founder Jitta และคุณชลเดช เขมะรัตนา CEO and Co-Founder Fintech Thailand #fintechthailand #algotrading #FinTech #Robottrading

โพสต์โดย Fintech Thailand บน 2 มิถุนายน 2017

วิดิโอ Part 1/2

(Part 2) สัมมนา “KTBST Algo Trading with The Jitta Way” บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด วิทยากรร่วมบรรยายโดย คุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ CEO and Co-Founder Jitta และคุณชลเดช เขมะรัตนา CEO and Co-Founder Fintech Thailand #fintechthailand #algotrading #FinTech #Robottrading

โพสต์โดย Fintech Thailand บน 2 มิถุนายน 2017

วิดิโอ Part 2/2

ภาพบรรยากาศในงาน

กำหนดการ วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

เวลา  13.30-16.30 น.

สถานที่ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย

*เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชี

  1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  3. สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคาร (สำหรับตัด ATS) 1 ชุด
  4. เอกสารขอวงเงิน เช่น บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือ กองทุนรวม ใบแสดงรายการหุ้นคงเหลือย้อนหลัง 3  เดือน

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมการสัมมนา

Download

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา