Trading models

Fintech (Thailand) > Trading models
Our Models

Hit N’ Run

กลยุทธ์การลงทุนแบบ Swing trade ซึ่งเน้นการลงทุนที่มีความแม่นยำสูง มีความผันผวน และ Drawdown ต่ำ โดยจะลงทุนหุ้นใน SET100 ที่มีแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องสูง กลยุทธ์นี้จะเน้นซื้อหุ้นเมื่อราคามีการพักฐาน และขายทำกำไรในรอบระยะสั้นถึงกลางเมื่อหุ้นเกิดการดีดตัว มีระยะเวลาการถือครองโดยเฉลี่ยประมาณ 5-10 วัน เป็นการทำกำไรทีละน้อยแต่เน้นความแม่นยำ ทั้งยังมี Stop Loss คุมความเสี่ยงการขาดทุนที่จำกัด

FIND OUT MORE

Growth Hunter

กลยุทธ์การลงทุนแบบ Hybrid โดยจะค้นหาหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่น ร่วมกับการวิเคราะห์งบการเงินในเชิงคุณภาพเพื่อที่จะคัดสรรหุ้นที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทั้งในด้านอัตรากำไรที่ก้าวหน้า ประสิทธิภาพของผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และการคุมความเสี่ยงของภาระหนี้สิน จากนั้นจะใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิคหาจังหวะเข้าซื้อเมื่อหุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วเท่านั้น โดยมีการซื้อหุ้นในจำนวนที่เหมาะสมกับจุด Stop Loss ที่ได้คำนวณไว้อย่างชัดเจน กลยุทธ์นี้จะทยอยขายทำกำไรเมื่อราคาหุ้นวิ่งขึ้นมาเร็วและแรง หรือเมื่อราคาหุ้นเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวลง

FIND OUT MORE

Bright Infinite

กลยุทธ์การลงทุนประเภท Trend Following สุดล้ำที่จะมาช่วยบริหารเงินของคุณ โดยจะทำการตรวจสอบสภาวะตลาด ว่ามีแนวโน้มขาขึ้น และประยุกต์ใช้ Technical Indicator ที่หลากหลายมาผสมผสานกัน เพื่อหาจังหวะเข้าซื้อหุ้นแนวโน้มขาขึ้นในสภาวะตลาดสดใส และขายทำกำไรหุ้นได้อย่างฉลาดตามสภาวะตลาดในขณะนั้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงและสามารถรับความเสี่ยงได้

FIND OUT MORE

Stock on Fire

กลยุทธ์การลงทุนประเภท Trend Following สายบู๊ จับจังหวะเข้าซื้อหุ้นที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งในหลายรูปแบบได้อย่างฉับไว และจะขายทำกำไรหุ้นที่เริ่มเปลี่ยนแนวโน้มอย่างมีนัยสำคัญ ผสานด้วยเทคนิค Scaling In/Scaling Out เพื่อให้สามารถทำการซื้อขายได้ในระดับราคาที่เหมาะสม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงและสามารถรับความเสี่ยงได้

FIND OUT MORE

Sector Rotation

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นแบบกระจายตัวตามกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) โดยคำนวณน้ำหนักการลงทุนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมตามแนวโน้มราคา (Momentum) ความผันผวน (Volatility) และ ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) โดยที่กลยุทธ์การลงทุนจะเลือกลงทุนหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งกว่าตลาด มีความผันผวนของราคาต่ำและมีค่าความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต่ำ ซึ่งจะลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตได้ กลยุทธ์นี้เหมาะกับนักลงทุนที่ชื่นชอบการกระจายความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ซบเซา เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว

FIND OUT MORE

Tide Hunter

กลยุทธ์การลงทุนรูปแบบ Trend Following ที่ผสมผสานเครื่องมือทางเทคนิคที่หลากหลายเพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำในการทำกำไร โดยการจัดอันดับแนวโน้มราคา (Momentum) เพื่อคัดกรองหุ้นที่มีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ในทางกลับกันหากหุ้นมีอันดับแนวโน้มราคาลดลง หรือราคาเริ่มปรับตัวเป็นขาลง กลยุทธ์การลงทุนจะทำการขายหุ้นนั้น และซื้อหุ้นที่มีอันดับแนวโน้มราคาที่ดีกว่ามาเสริมสร้างความมั่งคั่งของพอร์ต กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ชื่นชอบการลงทุนสายเทคนิคและรับความเสี่ยงได้

FIND OUT MORE

Absolute 4D

กลยุทธ์ที่เติบโตไปพร้อมกับตลาด เน้นการถือหุ้น (Buy-and-Hold) โดยการคัดเลือกหุ้นที่มีศักยภาพในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ Fundamental, Valuation, Momentum และ Risk เพื่อเฟ้นหาหุ้นที่มีความแข็งแกร่งสูงสุดทั้ง 4 ด้าน โดยที่โมเดลนี้จะเลือกลงทุนหุ้นที่มีคะแนนโดยรวมสูงสุด 10 อันดับแรก และจะขายหุ้นเพื่อไปลงทุนหุ้นตัวที่มีศักยภาพที่ดีกว่าเมื่ออันดับมีการเปลี่ยนแปลง

FIND OUT MORE
Contact Us
FINTECH (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขที่ 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ ชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
6th Floor, Zuellig House Building, 1-7 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
Tel. +662 107 1664

Terms & Policy
Copyright© 2016-2018  Fintech (Thailand) Company Limited. All rights reserved.

สนใจข้อมูลด้านการลงทุน

ติดต่อหาเรา