PPS จับมือ ฟินเทค (ประเทศไทย) และเวโลพาร์ค เซ็น MOU

Fintech (Thailand) > Algo Trading Forum  > PPS จับมือ ฟินเทค (ประเทศไทย) และเวโลพาร์ค เซ็น MOU

PPS จับมือ ฟินเทค (ประเทศไทย) และเวโลพาร์ค เซ็น MOU

ProfinCoin

PPS จับมือ ฟินเทค (ประเทศไทย) และเวโลพาร์ค เซ็น MOU ศึกษาธุรกิจ Fintech Platform พร้อมจัดตั้ง บริษัท โปรฟิน กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจ Project Financing และ ICO Portal เพื่อเตรียมระดมทุนผ่าน ProfinCoin จำนวน 500 ล้านบาท

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS) เปิดเผยว่า PPS ร่วมกับ บริษัท ฟินเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้พัฒนาอัลกอริทึ่มสำหรับการลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ และ บริษัท เวโลพาร์ค จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Blockchain ลงนามบันทึกข้อตกลงในการศึกษาธุรกิจ Fintech Platform การลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ผ่าน Blockchain Technology และจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ภายใต้ชื่อ บริษัท โปรฟิน กรุ๊ป จำกัด โดยขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อระดมทุนแบบ Initial Coin Offering (ICO) ในสิทธิดิจิทัลที่มีชื่อว่า ProfinCoin สำหรับรองรับการดำเนินธุรกิจ Project Financing โดยมีเป้าหมายในการเสนอขายระยะแรกจำนวน 500 ล้านบาท

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS)

“ปัจจุบันนักลงทุนทั่วไปยังไม่มีช่องทางตรงในการลงทุนโครงการก่อสร้างที่น่าสนใจ มีศักยภาพ และเจ้าของโครงการเองก็ประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ต้นทุนการกู้ยืมสูง และต้องรอการอนุมัติเป็นเวลานาน PPS เห็นถึงโอกาสในการนำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้ในการเพิ่มสภาพคล่องและลดอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนเงินทุนระหว่างนักลงทุนและผู้ประกอบการ ซึ่งแต่ละโครงการที่จะนำมาให้นักลงทุนเลือกผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทนั้น จะถูกคัดเลือกและพิจารณาโดย PPS และ คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจถึงประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ และผลตอบแทนที่ดี” ดร.พงศ์ธร กล่าว

คุณชลเดช เขมะรัตนา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟินเทค (ประเทศไทย) จำกัด

คุณชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟินเทค (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าการออกและเสนอขาย ProfinCoin นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ ICO มีสินทรัพย์หนุนหลัง (Asset Backed) เต็มจำนวน โดยเริ่มต้นใช้เงิน 500 ล้านบาทจาก ICO เป็นสินทรัพย์หนุนหลัง ผู้ถือ ProfinCoin เสมือนผู้ถือสิทธิดิจิทัล และสามารถเลือกลงทุนโดยแสดงสิทธิของตนผ่านระบบบริษัท  เมื่อใช้สิทธิบริษัทจะนำเงินที่ระดมมาจาก ICO ไปให้กู้ในโครงการที่นักลงทุนเลือก เมื่อสิ้นสุดโครงการก็จะคืน ProfinCoin กลับแก่ผู้ลงทุนพร้อมดอกเบี้ยจากการลงทุน

ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช

กรรมการที่ปรึกษา บริษัท เวโลพาร์ค จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Blockchain

ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช กรรมการที่ปรึกษา บริษัท เวโลพาร์ค จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน Blockchain เปิดเผยว่าการระดมทุนแบบ ICO ครั้งนี้แตกต่างจากที่ผ่านมาในสองประเด็นคือ หนึ่ง ไม่มีการนำเงินทุนจาก ICO ไปพัฒนาระบบ แต่จะใช้ทุนจดทะเบียนของบริษัทพัฒนา สอง การทำ ICO ครั้งนี้เป็นการแปลงเงินสดจากนักลงทุนเป็นสิทธิดิจิทัลที่เรียกว่า ProfinCoin ซึ่งเป็นสิทธิในการใช้เงินของตนโดยคงสัดส่วน 1 ProfinCoin ต่อ 1 บาทตลอดเวลา เพื่อเลือกโครงการลงทุนที่ถูกคัดกรองจากคณะกรรมการลงทุนโดยมีตัวแทนของผู้ถือเหรียญที่ผ่านการเลือกตั้งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วย  การพัฒนาระบบใช้แพลทฟอร์ม Blockchain สาธารณะของ Ethereum ทำให้มั่นใจในความปลอดภัย รวดเร็ว และต้นทุนต่ำ

โครงการ ICO นี้เน้นที่การสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการให้เงินกู้แก่โครงการก่อสร้างที่มีลูกหนี้เป็นสินทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งประสบการณ์ของ PPS ในวงการก่อสร้างจะช่วยทำให้การคัดเลือกโครงการมีความเสี่ยงต่ำ ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยในตลาดนี้อยู่ในช่วง 9-20% ต่อปี การระดมทุนด้วย ICO ครั้งนี้จะใช้ประโยชน์จากการลดต้นทุนดำเนินงานด้วยเทคโนโนยี Blockchain ทำให้ผู้ถือ ProfinCoin ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูง และบริษัทได้รับผลตอบแทนจากการค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน โดยไม่เน้นการเก็งกำไร ProfinCoin ในตลาดซื้อขาย ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ www.profincoin.io

ภาพบรรยากาศการเปิดตัว Profin Group วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561