อยากทำโมเดล Algorithmic Trading ควรเริ่มอย่างไร ??

Fintech (Thailand) > Algo Trading Forum  > อยากทำโมเดล Algorithmic Trading ควรเริ่มอย่างไร ??
image

อยากทำโมเดล Algorithmic Trading ควรเริ่มอย่างไร ??

ผมเป็นคนโชคดีที่ได้เจอนักพัฒนาโมเดลการลงทุนหลายท่านหลายทีม ทั้งท่านที่เป็นอาจารย์ วิศวกร นักการเงิน คุณหมอ นักดนตรี นักธุรกิจ ซึ่งแต่ละท่านก็มีแนวคิดและมีสไตล์ที่น่าสนใจในแบบฉบับของตัวเอง ในความหลากหลายนี้ ผมได้เห็นคุณสมบัติบางอย่างที่นักพัฒนาโมเดลมีร่วมกัน ผมจึงอยากแชร์สิ่งนี้ให้กับคนที่สนใจเริ่มต้นทำโมเดลครับ

Properties

สิ่งแรกที่ต้องมีคือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินและคณิตศาสตร์ เนื่องจาก Algorithmic Trading ไม่ได้มีแค่เพียง Technical Analysis เท่านั้น นักพัฒนาโมเดลจึงควรหาความรู้ด้านการเงินการลงทุนแบบรอบด้าน เพื่อเปิดแนวทางการพัฒนาโมเดลให้กว้างขึ้น โดยอาจจะพัฒนาโมเดลที่ผสมผสานระหว่าง Fundamental Analysis และ Technical Analysis ไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ก็จำเป็นสำหรับการค้นคว้าแนวคิดใหม่ๆ หรือทำความเข้าใจแนวคิดทางด้าน Quantitative Analysis ให้ทะลุปรุโปร่งมากขึ้น ทุกคืนก่อนนอน ลองหาหนังสือที่เราสนใจมาอ่าน (จากร้านหนังสือหรือห้องสมุดก็ได้) รวมทั้งอ่านบทความตาม Website ต่างๆ ทำแบบนี้ทุกวันให้เป็นนิสัยควบคู่ไปกับการคิดค้นกลยุทธ์การลงทุน
 สิ่งที่สองที่ควรมีคือ ความรู้ด้าน IT หลังจากที่เราใช้ความรู้ด้านการเงินในการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนขึ้นมาได้แล้ว เราต้องทดสอบว่ากลยุทธ์ดังกล่าวสามารถสร้างกำไรได้หรือไม่ (Optimization / Back Testing / Forward Testing) โดยที่งานในส่วนนี้ต้องอาศัยความรู้ด้าน IT อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าเราจะลงมือเขียนโปรแกรมเอง หรือใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หรือใช้ให้เพื่อนเขียนให้ เมื่อเราได้โมเดลที่นิ่งแล้ว สิ่งถัดไปคือการเขียน Execution Module สำหรับการส่งคำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการทั้ง Art และ Science จากการสังเกตพฤติกรรมของตลาด เพื่อให้ระบบทำงานได้เนียนใกล้เคียงกับคนมากที่สุด

โปรแกรมที่ช่วยในการพัฒนาโมเดลนั้นมีอยู่มากมาย ซึ่งแต่ละโปรแกรมมีข้อดีข้อเสียต่างกัน เช่น Microsoft Excel, MathLab, R, AmiBroker, MetaStock, MetaTrader เป็นต้น แต่ความรู้ด้าน IT ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่อง Software เท่านั้น นักพัฒนาโมเดลหรือทีมงานพัฒนาโมเดลต้องมีความรู้เกี่ยวกับ Hardware และ Network เพื่อสร้างระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความเร็ว และมีเสถียรภาพในระดับสูง

สิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือการมี Mindset และ Attitude ที่ดี การพัฒนาโมเดลเป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นทีม ไม่มีใครเป็นศิลปินเดี่ยว ดังนั้น Mindset ที่เป็นบวกเพื่อเปิดรับความคิดเห็น-แนวคิดที่ต่างไปจากตัวเราเองจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆ การพูดคุยแลกเปลี่ยนจะทำให้โมเดลที่ดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้นไปอีก รวมทั้งทำให้เรามีไอเดียเพิ่มเติมในการพัฒนาโมเดลใหม่ๆ การหยุดพักจากคอมพิวเตอร์ ลุกขึ้นจากเก้าอี้และเดินไปเล่นกับเพื่อนบ้างอาจทำให้เราได้โมเดลที่ดีขึ้น Mindset ที่ดีจะช่วยให้เราเจอสิ่งดีๆ มีประสบการณ์ดีๆ ซึ่งในที่สุดจะช่วยให้เรามี Attitude ที่ดีต่อทุกเรื่อง

การมี Attitude ที่ดี จะทำให้เราเข้าใจสิ่งใหม่หรือเพื่อนใหม่ได้เร็วขึ้น รวมทั้งเข้าใจสิ่งเดิมหรือทีมงานในมุมมองที่รอบด้านมากขึ้น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาโมเดลให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนครับ

ชลเดช เขมะรัตนา
CHONLADET  KHEMARATTANA
Chief Executive Officer
FINTECH (THAILAND) COMPANY LIMITED