CAGR/MaxDD อีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการเลือกโมเดล

Fintech (Thailand) > Algo Trading Forum  > CAGR/MaxDD อีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการเลือกโมเดล

CAGR/MaxDD อีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการเลือกโมเดล

หลังจากที่ได้รู้จัก   Sharpe Ratio ไปในบทความที่แล้ว คราวนี้เราจะมารู้จักกับตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่จะมาช่วยในการตัดสินใจเลือกลงทุนได้เช่นกัน นั่นก็คือ CAGR/Max DD โดยเราจะเริ่มที่ CAGR กันก่อน

CAGR ย่อมาจาก   Compound Annual Growth Rate แปลเป็นไทยได้ว่า อัตราการเติบโตของพอร์ตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น ฟังดูอาจจะเข้าใจยากสักหน่อย แต่จริง ๆ แล้ว   CAGR นี้ก็คือ เปอร์เซ็นต์กำไรต่อปีของพอร์ตที่เรากำลังสนใจนั่นเอง และที่พิเศษคือ เปอร์เซ็นต์กำไรนี้คิดแบบทบต้นด้วย นั่นหมายความว่า เราลงทุนได้กำไรในแต่ละปีเท่าไหร่ก็เอากำไรนั้นไปลงทุนต่อเพื่อให้พอร์ตเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ด้วย

ส่วน   Max DD   มาจากคำว่า   Maximum Drawdown ตัวนี้เป็นการวัดว่ามูลค่าพอร์ตเคยปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ เราวัดค่า Max DD   เพื่อดู “ความเสี่ยงในขาลง” ว่าพอร์ตที่เราดูอยู่นั้นเคยเผชิญกับสภาวะวิกฤตสูงสุดมาอย่างไร ที่เราต้องให้ความสำคัญก็เนื่องจากในการลงทุนจริงนั้น แทบจะไม่มีใครที่สามารถทำกำไรไปได้เรื่อย ๆ ย่อมจะต้องเคยประสบกับการที่พอร์ตปรับตัวลดลงบ้าง แม้ว่าจะกำไรอยู่ก็ตาม เช่น เงินลงทุน 1 ล้านบาท เมื่อเดือนที่แล้วพอร์ตเคยโตไปอยู่ที่ 1,400,000 บาท แล้วตอนนี้พอร์ตปรับลดลงไปเหลือ 1,350,000 บาท นั่นก็คือ มี Drawdown เกิดขึ้นแล้วประมาณ 3.6% (50,000 / 1,400,000) หรือที่หลาย ๆ คนมักจะเรียกว่า “การขาดทุนกำไร” นั่นเอง

เมื่อเรารู้จัก CAGR ในฐานะของผลตอบแทน และ Max DD ในฐานะของความเสี่ยงแล้ว เมื่อเรานำตัวเลขทั้งสองมาประกอบกันเป็นอัตราส่วน CAGR/Max DD ก็จะได้ค่าที่จะช่วยให้เราพิจารณาผลการดำเนินงานของพอร์ตได้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น พอร์ต A มี CAGR 10% ต่อปี Max DD 4% แต่พอร์ต   B มี CAGR 14% ต่อปี และมี Max DD 7% หากเรามองเฉพาะผลตอบแทน เราทุกคนตอบได้ทันทีว่าพอร์ต B ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่เมื่อเราพิจารณาถึงความเสี่ยงแล้ว เรากลับพบว่าพอร์ต B   ก็มีความเสี่ยงสูงกว่าด้วย แล้วเราควรจะเลือกพอร์ตไหนดีหากจำเป็นต้องเลือกเพียงหนึ่งทางเลือก

CAGR/Max DD ช่วยคุณได้ ! เพียงแค่เราลองหา CAGR/Max DD ของแต่ละพอร์ต โดยนำค่า CAGR มาหารด้วย Max DD แล้วนำมาเปรียบเทียบกันก็จะพบว่าพอร์ต A มี CAGR/Max DD เท่ากับ 2.5 เท่า (10%/4%) และพอร์ต B มี CAGR/Max DD เท่ากับ 2 เท่า (14%/7%) หมายความว่าบนความเสี่ยงในขาลง 1% เท่ากัน พอร์ต A   ให้ผลตอบแทน 2.5 เท่า ขณะที่พอร์ต B ให้ผลตอบแทน 2 เท่า เมื่อเราพิจารณาในแง่ความคุ้มค่าต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วชัดเจนว่าพอร์ต A คุ้มที่จะเสี่ยงมากกว่าพอร์ต B แม้ว่าพอร์ต B ให้ผลตอบแทนสูงกว่าก็ตาม

ทั้งนี้ แม้ว่าเราจะมี Sharpe Ratio และ CAGR/Max DD มาช่วยให้การพิจารณาเลือกพอร์ตลงทุนง่ายขึ้น แต่ผู้อ่านทุกท่านอย่าลืมที่จะพิจารณาประกอบกับค่าสถิติอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากไม่มีตัวเลขใดที่จะยืนยันผลการดำเนินงานของพอร์ตในอนาคตได้แม่นยำ   100% และที่สำคัญต้องตระหนักไว้เสมอว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”