เลือกโมเดลการลงทุนแบบ Algorithmic Trading เลือกอย่างไร ??

Fintech (Thailand) > Algo Trading Forum  > เลือกโมเดลการลงทุนแบบ Algorithmic Trading เลือกอย่างไร ??
image

เลือกโมเดลการลงทุนแบบ Algorithmic Trading เลือกอย่างไร ??

ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป เราจะได้เห็นโมเดลการลงทุนแบบอัตโนมัติถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนมีทางเลือกมากขึ้น คำถามคือเราจะเลือกลงทุนในโมเดลไหนดี?

สิ่งแรกที่ต้องทำก่อนดูตัวเลขใดๆ คือการทำความเข้าใจแนวคิดของแต่ละโมเดลก่อน เราต้องรู้ว่าโมเดลนั้นมีวิธีการคัดเลือกหุ้นด้วยการวิเคราะห์แบบใด ซึ่งในจุดนี้มีหลายคนมักเข้าใจว่า Algorithmic Trading คือการใช้ Technical Analysis เพียงอย่างเดียว แต่ที่จริงแล้วเราสามารถใช้ Fundamental Analysis ในการทำโมเดลได้เช่นกัน ในการทำความเข้าใจแนวคิดของแต่ละโมเดลนั้น เราควรเข้าใจ 4 ข้อต่อไปนี้

1)Stock Universe: กลุ่มหุ้นที่คัดเลือกไว้เพื่อหาจังหวะซื้อ เป็นหุ้นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ รวมทั้งมีเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นอย่างไร
2)Entry Signal: แนวคิดในการหาจังหวะซื้อหุ้นที่อยู่ใน Stock Universe เป็น Momentum หรือ Reversion
3)Exit Signal: แนวคิดในการขาย ซึ่งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับแนวคิดในการซื้อ
4)Money Management: วิธีการกำหนดปริมาณการซื้อขายหุ้นแต่ละตัว
หลังจากเข้าใจแนวคิดของโมเดลแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการวิเคราะห์ผลการลงทุนที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งมีตัวเลขสำคัญๆ ดังนี้
1)CAGR (Cumulative Annual Growth Rate): ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น ยิ่งมากยิ่งดี
2)Maximum Drawdown: ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นกับพอร์ต ยิ่งน้อยยิ่งดี
3)%Win: จำนวนครั้งที่ได้กำไรต่อจำนวนครั้งที่เทรดทั้งหมด
4)Average Gain: ค่าเฉลี่ยของผลกำไรต่อการเทรด 1 ครั้ง
5)Average Loss: ค่าเฉลี่ยของผลขาดทุนต่อการเทรด 1 ครั้ง

Equity Curve

จากรูปด้านบน ผมยกตัวอย่างโมเดลที่สร้างจาก Fundamental Analysis แบบ Momentum ในหุ้นกลุ่ม SET100 ทำให้เงินโตขึ้นจาก 1 ล้านบาทเป็น 3.27 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี (Forward Testing) ถ้าเราคิดเป็นกำไรแบบทบต้น (CAGR) จะได้เท่ากับ 26.75% ต่อปี ซึ่งมี Maximum Drawdown เท่ากับ 15.61% เกิดขึ้นในช่วงปี 2013 โดยโมเดลที่น่าสนใจควรมี CAGR มากกว่า Maximum Drawdown
โมเดลนี้มีจำนวนครั้งที่ได้กำไร 49.66% ต่อจำนวนการเทรดทั้งหมด โดยได้กำไรเฉลี่ย 16.27% ต่อครั้ง และขาดทุนเฉลี่ย 5.68% ต่อครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องปกติของโมเดลแบบ Momentum หรือ Trend Following ที่จะมี %Win ไม่สูงนัก แต่จะต้องมี Average Gain สูงกว่า Average Loss อยู่พอสมควร
เมื่อเราเริ่มเข้าใจการเลือกโมเดลในเบื้องต้นแล้ว ครั้งถัดไปผมจะพูดถึงการทำโมเดลบ้างนะครับ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่า ถ้าเราต้องการพัฒนาโมเดลการลงทุนเองแล้ว เราควรเริ่มต้นอย่างไร … ก้าวแรกสำคัญที่สุด แล้วพบกันครับ
ชลเดช เขมะรัตนา
CHONLADET  KHEMARATTANA
Chief Executive Officer
FINTECH (THAILAND) COMPANY LIMITED