Facebook ร่วมกับ Technical University of Munich สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยจริยธรรม AI

Fintech (Thailand) > Fintech blog  > Facebook ร่วมกับ Technical University of Munich สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยจริยธรรม AI

Facebook ร่วมกับ Technical University of Munich สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยจริยธรรม AI

วันนี้ Facebook ได้ประกาศความร่วมมือกับ Technical University of Munich (TUM) เพื่อสนับสนุนการสร้างศูนย์วิจัยจริยธรรม AI  สถาบันจริยธรรมในปัญญาประดิษฐ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเงินทุนเริ่มต้นจาก Facebook จำนวน 7.5 ล้านเหรียญ ในระยะเวลาห้าปีจะช่วยพัฒนาด้านการวิจัยด้านจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้หลักฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึก และให้คำแนะนำแก่อุตสาหกรรม, ผู้ออกกฎหมาย และผู้มีอำนาจตัดสินทั้งภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับจริยธรรม AI และจะสื่อสารในวงกว้างถึงกรอบกำหนดใช้ AI อย่างไม่เกิดปัญหาทางจริยธรรม

ถือเป็นการลงทุนทำเรื่องจริยธรรม AI ซึ่งเป็นสิ่งที่ Facebook ต้องการมากที่สุดในเวลานี้ หลังบริษัทเจอปัญหาเข้ามามากมาย และที่ใหญที่สุดคือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ใช้งาน Facebook ที่ถูกนำมาตั้งประเด็นคำถามที่ว่า ผู้ใช้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จริง ๆ นั้นมีเท่าไร จริงหรือไม่จริง รวมถึงข่าวปลอม (ปี 2016) ที่ปล่อยให้แพร่กระจายบน News Feed ได้โดยไม่มีการคัดกรองเนื้อหา และตรวจสอบข้อเท็จจริง

Cr; Engadget, Facebook Newsroom

#Fintech #FintechThailand