อนาคต ‘ธนาคาร’ กับ 5 เทรนด์คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี 2018

Fintech (Thailand) > Fintech blog  > อนาคต ‘ธนาคาร’ กับ 5 เทรนด์คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี 2018

อนาคต ‘ธนาคาร’ กับ 5 เทรนด์คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี 2018

เดินทางผ่านไตรมาสแรกของปี 2018 กันไปแล้ว โดยมี ICOs เป็นหนึ่งในเรื่องที่คนให้ความสนใจทางฝั่งการเงิน แล้วสกุลเงินดิจิตอลกำลังจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับสถาบันการเงินอย่างธนาคาร?

คาดการณ์รูปแบบการดำเนินงาน ‘ธนาคาร’ ในปี 2018

1. ธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าจะเป็นไปตามความต้องการ

 

ในอนาคตอันใกล้ลูกค้าจะมีสิทธิ์ช่องทางที่จะใช้บริการเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ได้เอง โดยไม่มีเงื่อนไขทางด้านเวลาและช่องทางในการใช้บริการ ธนาคารจะโฟกัสไปที่การพัฒนาการช่องทางการให้บริการแบบดิจิตอลตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อลดต้นทุนไปจนถึงการเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานให้กับลูกค้า นอกจากนี้ระบบธุรกรรมทางการเงินจะเป็นแบบการตลาดเชิงรุกมากกว่าระบบที่ทำหน้าที่แค่รอให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพียงอย่างเดียว เช่น การทำธูรกรรมการเงินแบบอัตโนมัติล่วงหน้า เป็นต้น

2. พัฒนาการให้บริการแบบ Multichannel

 

กระบวนเข้ามาใช้บริการแบบ face-to-face ระหว่างลูกค้าและธนาคารจะเริ่มเบางบางลง และลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่ม millenial จะเริ่มมองหาช่องทางในการติดต่อและใช้บริการขอคำปรึกษาจากธนาคาร หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารจากผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ธนาคารจะเริ่มเพิ่มช่องทางการให้บริการที่เชื่อมพนักงานธนาคารกับลูกค้าให้สามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วกว่าแบบ face-to-face และลูกค้าสามารถได้รับการบริการได้อย่างรวดเร็ว

3. การเปิดสาขาธนาคารที่มีรูปแบบการทำงานผสมดิจิตอล

 

สาขาธนาคารจะเริ่มมีการผสมผสานระหว่างการให้บริการแบบเดิมและการนำ Application Programming Interface (API) เข้ามาใช้ร่วมกันภายในสาขา โดยสาขาที่มีระบบ APIs เข้ามาใช้จะแบ่งได้เป็น

  1. Private APIs: API เข้ามาใช้กับระบบกาารจัดการภายในธนาคาร เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการทำงาน
  2. Partner APIs: เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างธนาคารและพาร์ทเนอร์แบบ third-part เพื่อใช้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือช่องทางการให้บริการใหม่ ๆ ที่มีการใช้ API เข้ามาช่วย
  3. Open APIs: รูปแบบนี้เป็นการที่ธนาคารยอมรับให้ลูกค้าสามารถใช้ระบบ API จากภายนอกเข้ามาจัดการธุรกรรมทางการเงินบางส่วนของตนเองภายในธนาคารได้ แต่รูปแบบนี้กำลังเป็นที่กังวลเกี่ยวระบบความปลอดภัย

4. สร้าง partnership กับ FinTech มากขึ้น

 

ก่อนหน้านี้ธนาคารหลายแห่งมองว่า FinTech คือ เรื่องขำ ๆ ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญ แต่การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้งาน FinTech ของลูกค้าที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ก็ทำให้ธนาคารต้องคิดใหม่ ในอนาคตอันใกล้เราจะได้เห็นการจับมือร่วมกันระหว่างธนาคารและสถาบันการเงินแบบ FinTech มากขึ้นเรื่อย ๆ

5. การขยายตัวของ Digital Payment สู่การปรับตัวของธนาคาร

 

ก่อนหน้านี้เราได้เคยนำเสนอบริษัท startup ที่เป็นผู้นำด้าน Digital payment กันไปแล้ว จะเห็นได้ว่าการใช้งานในด้านนี้ของผู้บริโภคนั้นมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ พร้อม ๆ กับการเติบโตของ e-commer, s-commerce และผู้ให้บริการระบบแพลตฟอร์มการชำระเงินที่เริ่มมีให้เลือกหลากหลาย ดังนั้นธนาคารจะเริ่มมีการปรับตัวให้รองรับการใช้งานในระบบ Digital payment อย่่างไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าการชำระเงินนั้นจะเป็นจำนวนน้อยนิดขนาดไหนก็ตาม ทั้งนี้ก็เพื่อนำตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในระบบที่ลูกค้าใช้งานนั้นเอง

จะเห็นได้ว่าการคาดการณ์ข้างต้นนี้ในบางข้อเราก็เริ่มที่จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกันบ้างแล้ว ซึ่งอาจจะพอบอกได้ว่ารูปแบบการใช้งานธุรกรรมการเงินในยุคนี้นั้นจะเริ่มเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มตัว

 

Cr. thefinancialbrand.com