Author: S. TIRADA

Fintech (Thailand) > Articles posted by S. TIRADA

Fin Hotpicks!

เป็นข่าวฮือฮาช่วงสิ้นเดือนที่ผ่านมาสำหรับการประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ บนแอพพลิเคชั่นของธนาคารหลายแห่ง อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพ แม้หลายธนาคารจะยกเลิกค่าธรรมเนียมเหล่านี้แบบถาวร แต่บางธนาคารก็ให้สิทธิประโยชน์นี้แก่ผู้ใช้งานจนถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น