Algo Trading Process

Fintech (Thailand) > Algo Trading Forum  > Algo Trading Process
a

Algo Trading Process

ช่วงนี้กระแสของ Algo Trading หรือ Robot Trading เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในกลุ่มนักลงทุน (ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากความเก่งกาจของ AlphaGo ที่สามารถเอาชนะเซียนโกะได้แบบไม่ยากเย็น) วันนี้ผมจึงอยากพูดถึง Process สำหรับการออกแบบกลยุทธ์การลงทุน เนื่องจากบางคนอาจเข้าใจว่า Algo Trading คือการตัดสินใจซื้อขายหุ้นโดยอาศัยหลักการของ Technical Analysis เท่านั้น

Algo Trading Process

untitled-3

ไม่ว่าเราจะเป็นผู้พัฒนาโมเดลหรือเป็นผู้เลือกลงทุนในโมเดล สิ่งแรกที่ต้องคิดถึงคือกลุ่มหุ้นหรือ Stock Universe ที่เหมาะสำหรับโมเดลนั้นๆ โดยอาจใช้เกณฑ์ Market Capitalization มาเป็นตัวกำหนดก็ได้ เนื่องจากหุ้นเล็กกับหุ้นใหญ่ดึงดูดกลุ่มนักลงทุนที่ต่างกัน ส่งผลให้พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น บางโมเดลอาจจะเหมาะกับหุ้นใน SET50 หรือ SET100 ในขณะที่บางโมเดลอาจจะได้ผลดีกว่าหากใช้กับหุ้น Non-SET100

ในเรื่องการทำ Universe Screening นี้ ผมแนะนำให้ใช้ทั้ง Technical Analysis และ Fundamental Analysis ในการทำ Dynamic Universe เพื่อคัดเลือกกลุ่มหุ้นในเบื้องต้นก่อนที่จะซื้อขายตามสัญญาณต่อไป โดยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการวิเคราะห์ Trading Volume เพื่อคัดเลือกหุ้นที่มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการทำ Algo Trade ส่วนการใช้ Fundamental Analysis นั้น เราสามารถจัดกลุ่มและคัดเลือกหุ้นมาเป็น

Universe ได้ในหลายแนวทาง ยกตัวอย่างเช่น การคัดเลือกจาก Upside Potential เมื่อเราเทียบราคาตลาดล่าสุดกับราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ การแบ่งประเภทหุ้นตาม PE Ratio เมื่อเทียบกับ PE Ratio ของ Sector หรือแม้กระทั่งการคัดเลือก Sector จาก Top-down Approach โดยอาศัยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค เป็นต้น

ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ได้ Stock Universe แล้ว เรามีทางเลือก 2 ทางคือ

1) นำกลุ่มหุ้นที่ได้ไปรอซื้อขายตามสัญญาณเลย (Signal Generating) โดยที่โมเดลส่วนใหญ่จะใช้วิธีการนี้ (รวมถึงตัวผมเองเมื่อก่อนด้วย)
2) เรียงลำดับหรือให้คะแนนหุ้นแต่ละตัว เพื่อคัดเลือกเฉพาะกลุ่มหุ้นที่มีคะแนนสูง (Stock Scoring) จากนั้นค่อยนำกลุ่มหุ้นนี้ไปรอซื้อขายตามสัญญาณ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น (แต่ไม่ได้เป็นการให้คำแนะนำในการซื้อขายหุ้นกลุ่มดังกล่าว) ผมขอยกตัวอย่าง Stock Scoring จากหุ้น SET50 ตามตารางด้านล่าง โดยเป็นการให้คะแนนหุ้นตามเงื่อนไขทั้ง Fundamental และ Technical ประกอบกัน ซึ่งหุ้นที่คัดเลือกมาต้องมีคะแนน 9 หรือ 10 เท่านั้น
 untitled-4
วัตถุประสงค์ของการทำ Stock Scoring ข้างต้นคือการเลือกกลุ่มหุ้นที่น่าจะให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดในอนาคต ดังนั้น เมื่อเราหาสัญญาณซื้อขายจากหุ้นกลุ่มนี้ ผลที่ได้ก็มีแนวโน้มที่จะดีกว่าการหาสัญญาณซื้อขายจากหุ้นทุกตัวโดยไม่มีการทำ Scoring ครับ
มาถึงจุดนี้ เราก็ได้เห็นแล้วว่า Algo Trading ไม่ได้มีแค่ Technical Analysis ในครั้งหน้าผมจะทยอยพูดถึง 3 Process ที่เหลือนั่นคือ Signal Generating, Money Management และ Order Execution นะครับ
ชลเดช เขมะรัตนา
CHONLADET  KHEMARATTANA
Chief Executive Officer
FINTECH (THAILAND) COMPANY LIMITED